Specialist in kozijnreparatie en onderhoud

Werken met of in de buurt van glas brengt risico’s met zich mee. Gelukkig is SKK in het bezit van het VCA-certificaat: de basis voor een veilig en gezond werkklimaat. Rayonmanager Jan de Jonge ziet toe op de naleving van de VCA-eisen binnen SKK. Als veiligheidscoördinator is hij het aanspreekpunt voor zaken op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. ‘We hebben maar weinig ongevallen én komen net weer glansrijk door de audit. Daar ben ik super trots op!’

 

Een SKK-monteur snijdt zich niet gauw in de vingers

‘SKK-monteurs hebben weinig te maken met gevaarlijke stoffen, maar snijden zich letterlijk nog wel eens in de vingers’, vertelt Jan de Jonge. ‘We werken met gereedschap in de buurt van glas. Snijwonden zijn dan ook de meest voorkomende ongelukken. Gelukkig zijn er tot op heden alleen nog maar kleine ongelukjes geweest: een snee in de vinger, hand of onderarm. Bij een ongeval word ik meteen geïnformeerd. Ik beoordeel of de arbeidsinspectie moet komen, of het een incident betreft of dat ik preventief procedures moet aanscherpen. Om de veelvoorkomende snij-ongelukken te voorkomen, dragen monteurs tegenwoordig een sleeve: een verlengde handschoen die ook de onderarm beschermt.’

 

SKK VCA

 

Werkplekinspecties

SKK houdt regelmatig interne werkplekinspecties door leidinggevenden en eens per drie jaar worden werkplekken extern getoetst: de VCA-audit. Een certificeringsbureau controleert of veiligheidsvoorschriften worden nageleefd in de uitvoering. Van papierwinkel tot en met de werkvloer. Steekproefsgewijs controleren ze of monteurs veilig werken en of de processen goed zijn ingericht. ‘We vinden de drie VCA-pijlers: veiligheid, gezondheid en milieu zelf belangrijk en ook opdrachtgevers verlangen van ons dat we VCA-gecertificeerd zijn. Onlangs hebben wederom een positieve VCA** audit gehad. Eens per drie jaar volgt er een grote heraudit. We zijn intern streng op de naleving van alle voorschriften, want als boel niet op orde is, dan stijgt de kans op bedrijfsongevallen én raak je het certificaat kwijt.’

 

Dik in orde

Als onderdeel van de bedrijfs-VCA moeten alle monteurs in het bezit zijn van een persoonlijk VCA-certificaat: een pittige toets. Jan: ‘De vraagstelling is ingewikkeld en uitgebreid. Er zijn ook vragen over de chemische industrie en elektra. Voor monteurs is dit lastig, bijvoorbeeld als je moeite hebt om veel theoretische informatie te onthouden of last hebt van een taalbarrière. In principe is de opleiding digitaal en volgt er een klassikaal examen. Als zelfstudie voor een monteur te lastig is, bieden we de les klassikaal aan. Dit is nog wel eens spannend, want nieuwe medewerkers moeten het certificaat binnen drie maanden halen. Gelukkig is het slagingspercentage hoog en leven de monteurs ook in de praktijk de regels goed na. Dat is altijd dik in orde en daardoor zijn er ook weinig ongevallen.’ Jan heeft zelf zijn diploma Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA (VOL-VCA). ‘Ik vind het een must; je moet het gewoon hebben.’

 

Bij SKK Kozijnwacht kunt u kiezen uit verschillende onderhoudsovereenkomsten voor uw kozijnen.

Lees meer over onze onderhoudscontracten

Waar zit SKK Kozijnwacht?

SKK Kozijnwacht repareert snel en vakkundig kozijnen en hang- en sluitwerk in heel Nederland. Spoedreparaties binnen één dag. Onze servicemonteurs zijn snel ter plaatse en hebben een gevarieerde busvoorraad waarmee ze 8 van de 10 klachten direct verhelpen.

Meer informatie over:

een éénmalig reparatieverzoek

preventief kozijnonderhoud

SKK-werkzaamheden ten tijde van Corona

Update Coronaprotocol d.d. 22 april 2021

Naar onze website

Conform het protocol ‘Samen veilig doorwerken’ voor de bouw- en technieksector, zet SKK haar werkzaamheden voort.

  • SKK Coronaprotocol blijft van kracht
  • Afspraken van SKK-monteurs tellen niet mee voor gemaximaliseerd bezoekersaantal van 2 gasten
  • Voor werkzaamheden waarbij twee monteurs nodig zijn, werkt SKK met zoveel mogelijk vaste koppels

Ter vermindering van eventuele risico’s hanteren wij een strikt protocol.
Klik hier om dit protocol te lezen.

Of klik hieronder om verder te gaan naar onze website.

Naar onze website Of lees hier meer