Kozijnonderhoud is een vak apart

Zeker op het gebied van geïntegreerd beslag is het noodzakelijk dat monteurs beschikken over de juiste technische kennis, vaardigheden én creativiteit. Op de eigen vakschool worden nieuwe en ervaren monteurs hierop regelmatig getraind. Zo blijven ze goed op de hoogte van technische mogelijkheden en van nieuwe ontwikkelingen op het vakgebied.

Kozijnwachters zijn altijd werkzaam in de privéomgeving van bewoners en SKK hecht er waarde aan dat zij zorgvuldig omgaan met privacy en registratie van verrichte werkzaamheden. Juist daarom besteedt de vakschool ook aandacht aan sociale weerbaarheid en administratieve afhandeling door monteurs.

Leren in de praktijk

Onervaren monteurs worden gekoppeld aan ervaren SKK’ers en leren het vak van kozijnwachter in de praktijk volgens het leermeester-gezel principe. Ook krijgen ze basisinstructie vanuit de digitale vakschool en nemen ze deel aan vakschoolbijeenkomsten voor verdere ontwikkeling van technische kennis en professionalisering van hun werkwijze.

In het kader van loopbaanontwikkeling verzorgt de SKK Vakschool daarnaast opleidingen voor monteurs die binnen het bedrijf willen doorgroeien.

Geïnteresseerd in een uitdagende loopbaan binnen SKK? Wij zorgen dat je dit mooie vak perfect onder de knie krijgt.