26 november 20 - Referentie

Technische onderdelen kozijnrevitalisering

SKK monteurs plaatsen HR++ glas en nieuwe ventilatieroosters die samen zorgen voor een goede balans tussen isolatie en ventilatie. Kunststof draaidelen worden voorzien van nieuw hang- en sluitwerk en nieuw rubber voor een juiste afsluiting en makkelijke bediening. Daarnaast zorgen de monteurs voor een luchtdichte aansluiting van de kozijnen in de gevel inclusief aftimmering. Na afronding van de werkzaamheden functioneren de draaidelen weer als nieuw en de isolerende waarde voldoet aan het gewenste niveau.

Optimale samenwerking

Als onderaannemer loopt SKK mee in de pas van het totaalproject. Kozijnwerk wordt per woning in één dag uitgevoerd zodat de overlast voor bewoners minimaal is en SKK de werkplek altijd wind- en waterdicht oplevert. Werkroutine biedt bovendien ruimte voor alle benodigde hulpmiddelen en samenwerkingsprocedures in het kader van VGM, zoals gebruik van een kraan bij verplaatsing van zwaar glas.

 

Wilt u weten welke mogelijkheden er zijn voor verduurzaming van uw kozijnen, neem dan contact op met één van onze rayonmanagers: