Verbetering energielabel

Erg actueel is verbetering van het energielabel van bestaande woningbouw en daarbij is aanpassing van de gevelelementen onontkoombaar. Kozijnvervanging ligt voor de hand maar dit is lang niet altijd nodig. SKK Kozijnwacht kan een belangrijke bijdrage leveren aan het realiseren van het gewenste energielabel met behoud van bestaande kozijnen door hang- en sluitwerk, rubber, beglazing en ventilatieroosters op te waarderen. In combinatie met een adequate onderhoudsbeurt komt deze revitalisering ruimschoots  tegemoet aan de eisen van het gewenste energielabel, terwijl de kostenbesparing ten opzichte van kozijnvervanging enorm is.

Zeker kunststof kozijnen die zijn vervaardigd uit hoogwaardige profielsystemen hebben langdurige exploitatiemogelijkheden. Indien een esthetische opwaardering ook gewenst is – alhoewel niet nodig voor het energielabel – is een reinigingsbeurt vaak voldoende. Tijdens de revitalisering kan door middel van beslagvervanging desgewenst voldaan worden aan de veiligheidseisen conform het PKVW. De keuze voor revitalisering van de kozijnen betekent een behoorlijke besparing binnen de kaders van het gewenste energielabel (isolerende en ventilerende werking) terwijl voldaan wordt aan de inbraak- en brandveiligheidswensen.