Specialist in kozijnreparatie en onderhoud

SKK Kozijnwacht helpt haar opdrachtgevers met kozijnreparatie en onderhoud zodat het kozijnbezit op niveau komt en/of blijft!

De technische expertise vormt de basis van onze dienstverlening! Dankzij hoogwaardige technische kennis en vaardigheden onderscheidt SKK Kozijnwacht zich als ware specialist van andere aanbieders op de markt.

Aansluitend op de techniek biedt SKK Kozijnwacht haar opdrachtgevers veel informatie en inzicht, zowel over de status van het kozijnbezit als over de door SKK geleverde prestatie.

Geautomatiseerde maatwerkinformatie verhoogt de kwaliteitsbeleving van onze dienstverlening en vormt een verbindende factor tussen SKK en haar opdrachtgevers.

SKK wil een bijdrage leveren aan een duurzame samenleving door kozijntechniek te combineren met zorg voor mens en milieu: bewust en betrokken.

In het streven naar maatschappelijk verantwoord ondernemen staat de lange termijn voorop in relatie tot opdrachtgevers, werknemers, aandeelhouder en de maatschappelijke omgeving.

Rendement is voor SKK geen primair doel, maar een wezenlijk middel om de continuïteit van de onderneming te garanderen en een klimaat te creëren waarbinnen innovatie mogelijk is.

De kwaliteit van onze dienstverlening wordt grotendeels bepaald door het personeel. Daarom hecht SKK belang aan de ontwikkeling van medewerkers en aan een gezond werkklimaat.