Ons doel is ervoor te zorgen dat alle mensen zich fijn en comfortabel voelen in gebouwen die hun waarde behouden. Kozijnen spelen daarin een sleutelrol.

Geen overlast

Het on­der­houd aan de ramen, deu­ren en ko­zij­nen plan­nen we al­tijd in overleg om iedere vorm van overlast te voorkomen. Bo­ven­dien heb­ben we de meest voor­ko­men­de on­der­de­len bij ons, zodat we niet nog eens terug hoe­ven komen.

Zware belasting

Ramen en deu­ren wor­den vaak in­ten­sief ge­bruikt en zwaar be­last. Voor­al het hang- en sluit­werk krijgt het te ver­du­ren. Daar­om heb­ben we ons daar­in ge­spe­ci­a­li­seerd. Onderhoud aan hang- en sluitwerk verlengt de levensduur van uw kozijnen!

Spoedreparaties

Toe­gan­ke­lijk­heid en vei­lig­heid vor­men voor gebouwen de hoog­ste pri­o­ri­teit. Toch kan er wel eens een de­fect op­tre­den aan een toe­gangs­deur of raam. We heb­ben daar­om al­tijd mon­teurs voor spoed­re­pa­ra­ties klaar­staan. Zij ver­hel­pen ieder de­fect nog de­zelf­de dag.

Vraag de gratis kozijninspectie aan!

Wij komen graag met u in contact om u te kunnen adviseren over uw kozijnen.

"*" geeft vereiste velden aan

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.