Specialist in kozijnreparatie en onderhoud

SKK geeft garantie op de verrichte werkzaamheden gedurende een periode van een half jaar na afronding van de werkzaamheden. Voor toegepaste materialen geldt een garantietermijn zoals verstrekt door de producent en/of leverancier van het materiaal.

SKK heeft een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten waarmee schade aan derden is verzekerd, mits de schade aantoonbaar het gevolg is van de verrichting van werkzaamheden.
SKK is niet aansprakelijk voor beschadigingen aan eigendommen van de opdrachtgever en/of bewoners indien niet direct gerelateerd aan de SKK-werkzaamheden. Kozijnen en draaidelen dienen vrij toegankelijk te zijn voor SKK-monteurs.
Indien meubilair of gebruiksvoorwerpen uit coulance of op uitdrukkelijk verzoek van de bewoner door de SKK-monteur verplaatst worden en daarbij beschadigd raken is SKK niet aansprakelijk voor de hieruit voortvloeiende schade.