22 juni 22 - Actueel

De samenwerking tussen SKK en woningcorporatie Wold & Waard loopt tien jaar als het onderhoudscontract eind 2021 opnieuw in de markt wordt gezet. “We hebben de aanbesteding heel serieus genomen” vertelt Tom Folkersma. “Ondanks dat we al contractpartner zijn en we er met vertrouwen ingingen, is het toch een moment waarop we opnieuw getoetst worden in de markt.”

Veranderende uitvraag

“Wat we steeds vaker zien is dat corporaties volledig ontzorgd willen worden.” vertelt Tom. Voor het onderhoud van de kunstof kozijnen van ruim 3.000 woningen, stelt Wold & Waard een uitgebreid programma van eisen op. Met een beoordelingsmatrix worden verschillende onderdelen getoetst. “In de uitvraag wordt niet alleen naar een contractprijs gevraagd, maar ook naar een langetermijnvisie. Daar waar we vroeger drie jaar vooruit keken, stellen we nu een plan op voor de komende 10 á 15 jaar. Daarnaast vormt ook de omgang met bewoners een steeds belangrijker onderdeel.”

Meer dan een begroting

“We hebben een serieus plan van aanpak neergelegd.” vertelt Tom. “Naast een meerjarenbegroting hebben we ook aandacht voor belangrijke informatiestromen. In onze contractrapportages koppelen we de staat van de kozijnen terug. Dit is waardevolle informatie voor de corporatie. Daarnaast rapporteren we de KPI’s die we hebben afgegegeven, zoals de reactietermijn en doorlooptijd. Hierdoor kan Wold & Waard onze prestaties monitoren. Tot slot hebben we onze visie gegeven op de omgang met bewoners. Een reparatie moet eenvoudig gemeld en snel verholpen zijn. Bewoners kunnen voortaan rechtstreeks contact opnemen met SKK. Dit verkort de reactietermijn en de doorlooptijd en scheelt bovendien veel werk voor Wold & Waard.”

Dit is het tweede moment in korte tijd is dat we op een lopend onderhoudscontract opnieuw getoetst worden en als winnaar uit de aanbesteding komen.” vertelt Tom. “We hebben kritisch naar onszelf gekeken en zijn er als beste partij uitgekomen. Daar zijn we super trots op.”