09 juni 21 - Actueel

Een SKK-monteur snijdt zich niet gauw in de vingers

‘SKK-monteurs hebben weinig te maken met gevaarlijke stoffen, maar snijden zich letterlijk nog wel eens in de vingers’, vertelt Jan de Jonge. ‘We werken met gereedschap in de buurt van glas. Snijwonden zijn dan ook de meest voorkomende ongelukken. Gelukkig zijn er tot op heden alleen nog maar kleine ongelukjes geweest: een snee in de vinger, hand of onderarm. Bij een ongeval word ik meteen geïnformeerd. Ik beoordeel of de arbeidsinspectie moet komen, of het een incident betreft of dat ik preventief procedures moet aanscherpen. Om de veelvoorkomende snij-ongelukken te voorkomen, dragen monteurs tegenwoordig een sleeve: een verlengde handschoen die ook de onderarm beschermt.’

Werkplekinspecties

SKK houdt regelmatig interne werkplekinspecties door leidinggevenden en eens per drie jaar worden werkplekken extern getoetst: de VCA-audit. Een certificeringsbureau controleert of veiligheidsvoorschriften worden nageleefd in de uitvoering. Van papierwinkel tot en met de werkvloer. Steekproefsgewijs controleren ze of monteurs veilig werken en of de processen goed zijn ingericht. ‘We vinden de drie VCA-pijlers: veiligheid, gezondheid en milieu zelf belangrijk en ook opdrachtgevers verlangen van ons dat we VCA-gecertificeerd zijn. Onlangs hebben wederom een positieve VCA** audit gehad. Eens per drie jaar volgt er een grote heraudit. We zijn intern streng op de naleving van alle voorschriften, want als boel niet op orde is, dan stijgt de kans op bedrijfsongevallen én raak je het certificaat kwijt.’

Dik in orde

Als onderdeel van de bedrijfs-VCA moeten alle monteurs in het bezit zijn van een persoonlijk VCA-certificaat: een pittige toets. Jan: ‘De vraagstelling is ingewikkeld en uitgebreid. Er zijn ook vragen over de chemische industrie en elektra. Voor monteurs is dit lastig, bijvoorbeeld als je moeite hebt om veel theoretische informatie te onthouden of last hebt van een taalbarrière. In principe is de opleiding digitaal en volgt er een klassikaal examen. Als zelfstudie voor een monteur te lastig is, bieden we de les klassikaal aan. Dit is nog wel eens spannend, want nieuwe medewerkers moeten het certificaat binnen drie maanden halen. Gelukkig is het slagingspercentage hoog en leven de monteurs ook in de praktijk de regels goed na. Dat is altijd dik in orde en daardoor zijn er ook weinig ongevallen.’ Jan heeft zelf zijn diploma Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA (VOL-VCA). ‘Ik vind het een must; je moet het gewoon hebben.’

Bij SKK Kozijnwacht kunt u kiezen uit verschillende onderhoudsovereenkomsten voor uw kozijnen.