SKK wil een gezond werkklimaat creëren waarin medewerkers hun vak langdurig en met plezier kunnen uitoefenen, zonder bovenmatig ziekteverzuim. Dit vergt extra moeite wat betreft SKK-monteurs aangezien zij dagelijks werkzaamheden verrichten die fysieke inspanning vergen:

boren, schroeven, tillen, zagen en slijpen, maar ook draaibewegingen maken, autorijden, materiaal/gereedschap dragen en traplopen.

Langdurige en repetitieve uitvoering van deze werkzaamheden belast het bewegingsapparaat aanzienlijk.
Daarbij lopen monteurs het risico op overbelasting en uitval, zeker wanneer er in een foute houding gewerkt wordt of zonder de juiste hulp– of veiligheidsmiddelen.
Samen met arbospecialist ‘Preventie & Werk’ traint SKK Kozijnwacht haar monteurs vooral op bewustzijn; bewustzijn voor fysieke belasting en bewust gebruik van PBM’s (persoonlijke beschermingsmiddelen). Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt getraind op werkhouding in relatie tot de werkzaamheden, de werkplek en de eigen fysieke mogelijkheden en beperkingen.

Training Fysieke belasting maakt deel uit van SKK-verzuimpreventie en vormt een vast onderdeel van jaarlijkse vakschoolbijeenkomsten.

Klik hier voor een foto-overzi2014-07-10 foto training fysieke belastingcht van de belasting van een SKK-monteur.