15 juli 22 - Actueel

Woningcorporaties spelen een belangrijke rol in het verduurzamen van de woningvoorraad, maar worstelen met de vraag hoe ze het beste kunnen verduurzamen. Om inzicht te krijgen in de verduurzamingsopgave van ruim honderd woningen in de Rotterdamse Transvaalbuurt, schreef SKK in opdracht van Vestia een adviesrapport. SKK zet hierin de bewoners centraal. Want, welke verbeteringen hebben het meeste impact op het woongenot van bewoners? In overleg met Vestia zijn de aanpassingen vastgelegd en afgeprijsd in een offerte. Inmiddels werkt SKK samen met hoofdaannemer Dura Vermeer aan de verduurzaming van deze naoorlogse wijk.

De vele voordelen van kozijnrevitalisering

SKK projectleider Marco Hoogeveen ziet revitalisering als de beste optie om de kozijnen op te waarderen. ‘Bij revitaliseren behoud je het kozijn.’ Licht Marco toe. ‘Hierdoor houd je de ecologische footprint laag. Het is dus een milieuvriendelijke optie. Daarnaast kunnen we deze werkzaamheden uitvoeren voor ongeveer 50% van de prijs van nieuwe kozijnen. Bij het vervangen van hang- en sluitwerk op de begane grond, voldoen alle draaidelen aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Van het hang- en sluitwerk op de overige woonlagen wordt zo’n 40% vervangen. Om de circulariteit te bevorderen worden onderdelen schoongemaakt, beoordeeld, gesmeerd en waar nodig hergebruikt. Ruim 50% van de draaidelen krijgt hierdoor een tweede leven en kan weer minimaal 25 jaar mee. We pakken meerdere woningen per dag aan, waardoor je de overlast voor de bewoners beperkt. Kortom; een win-win situatie voor iedereen.’

Elk project vereist maatwerk

In de Transvaalstraat worden de verbeteringen in twee fases uitgevoerd. Tijdens de eerste fase wordt het hang- en sluitwerk opgewaardeerd. De rubbers, scharnieren, sloten en raambeslag worden vervangen. ‘We voeren ook meteen preventief onderhoud uit.’ Vertelt Marco. ‘Dit zorgt ervoor dat -als het om hang- en sluitwerk gaat- de kozijnen weer 25 jaar meekunnen. Tijdens de warme opname meten we het glas en de roosters in. De bewoners krijgen bij de uitvoering meteen een afspraakbrief voor het vervangen van het glas.

Tijdens deze tweede fase worden de beglazingsrubbers en het glas vervangen voor (geluidwerend) hr++ glas. Alle verblijfsruimtes worden voorzien van een geluidwerend een zelfregulerend rooster voor optimale luchtkwaliteit. De maatvoering van deze roosters worden opgenomen tijdens warme opnames. Hierdoor wordt ook het verduurzamingsdeel van het project gerealiseerd.’

Een win-win situatie voor alle partijen

Marco: ‘We kiezen bewust voor deze aanpak, omdat het 75 verschillende type woningen zijn met verschillende profielen. Door in twee fasen te werken wordt de foutmarge en het aantal handelingen tot een minimum beperkt. Hierdoor bewaren we ook het overzicht en bewoners worden snel en adequaat geholpen. Deze aanpak sluit aan bij de wensen van Vestia. Eigenlijk kijken we bij elk project opnieuw wat het beste plan van aanpak is in overleg met onze opdrachtgevers.’
Per woning worden de werkzaamheden van beide fases vastgelegd in een kwaliteitsformulier dat naar de opdrachtgever gaat. Marco: ‘Als finishing touch worden de kozijnen ook nog gereinigd en geconserveerd. Hierdoor krijgen ze esthetisch ook een flinke opknapbeurt. Ja, de werkzaamheden in de Transvaalbuurt zijn een heel mooi voorbeeld van een revitaliserings- en verduurzamingsproject waar zowel het milieu als de bewoners als de corporatie als winnaar uit de bus komt.’