SKK Kozijnwacht behaalt VCA dubbel ster (VCA**)

SKK heeft haar operationeel proces laten toetsen op veiligheids-, gezondheids- en milieubeleid (VGM) conform de VCA-richtlijnen (Veiligheid gezondheid en milieu Checklist Aannemers). Met het behalen van VCA** toont SKK Kozijnwacht aan dat kozijnwerkzaamheden door SKK-medewerkers op een veilige manier worden uitgevoerd.

SKK Kozijnwacht was al VCA-gecertificeerd en daarmee verzekerd van een veilige werkprocedure in de uitvoering. Met het behalen van de dubbele ster is de veilige werkwijze ook verzekerd wanneer SKK Kozijnwacht als hoofdaannemer optreedt bij de verrichting van kozijnwerkzaamheden.

Alle uitvoerende medewerkers en leidinggevenden volgen regelmatig VCA-trainingen waarmee ze op de hoogte blijven van geldende VGM-eisen. Het veiligheidsbewustzijn krijgt aandacht in het reglement ‘De servicemonteur als SKK-ambassadeur’ en wordt up-to-date gehouden met behulp van toolboxmeetings. In de SKK-vakschool wordt specifiek getraind op fysieke belasting van monteurs.

Opdrachtgevers kunnen een kopie van het VCA**certificaat opvragen bij SKK Kozijnwacht en medewerkers in de uitvoering kunt u vragen naar hun legitimatiepas met VCA-nummer.

VCA dubbel ster certificaat