Jaarlijkse prijsstijgingen van bijvoorbeeld lonen en materialen, zorgen voor een hogere kostprijs van de SKK-dienstverlening. In 2014 zijn we geconfronteerd met redelijke prijsstijgingen, maar gelukkig zet SKK dit niet 1 op 1 door. Voor tariefwijzigingen[1] volgt SKK namelijk een onafhankelijke index: de BDB[2]-indexering voor eengezinswoningen onderhoud.

Voor 2015 bedraagt de BDB-index 0,5%

Aangezien de BDB-indexering 2015 lager uitvalt dan de prijsstijgingen waar SKK mee geconfronteerd wordt, is dit voordelig voor SKK-klanten. Voor SKK betekent dit een extra uitdaging om verbeteringen door te voeren in haar bedrijfsproces. Nog een voordeel voor SKK-klanten: de belofte van verbeterde dienstverlening. Kortom:

Het jaar 2015 belooft weer veel goeds te brengen in onze samenwerking!

Met vriendelijke groet,

Marco Feeringa
Financieel Manager

[1] Onderhouds- en uurtarief
[2] Bureau Documentatie Bouwwezen