16 april 20 - Actueel

SKK overlegt met vaste opdrachtgevers over plaatsing van rookmelders in bestaande woningbouw naar aanleiding van de aanpassing van het Besluit bouwwerken leefomgeving.

Actuele informatie vinden corporaties op https://www.atriensis.nl/nieuwsbericht-data/vanaf-2022-rookmelders-verplicht-in-alle-woningen.