31 mei 24 - Actueel

In opdracht van Woonin voert SKK een energetische verbetering uit aan 140 woningen in Wijk bij Duurstede. Deze omvangrijke renovatie richt zich op vier flatgebouwen aan de Agricolastraat en Dirk Fockstraat, waarbij de kozijnen grondig worden aangepakt en de energieprestatie van de woningen aanzienlijk wordt verhoogd. Dit project biedt niet alleen voordelen op het gebied van energie-efficiëntie, maar verbetert ook het wooncomfort van de bewoners.

 

Proactieve aanpak van Woonin
Als accountmanager Björn Fredriks voorafgaand aan de energetische opwaardering met Woonin spreekt, geeft hij aan veel mogelijkheden te zien voor het verhogen van het wooncomfort van de bewoners. Projectleider Jaap vertelt: ‘Wij geven proactief aan dat de opwaardering zeer nodig is. Na een succesvolle proef besluit Woonin het complex in zijn geheel verder op te waarderen. Hierbij luisteren ze goed naar onze expertise, wat uiteindelijk tot een mooi eindresultaat leidt.’

Verbetering van energie-efficiëntie en wooncomfort
Jaap vertelt: ‘Om de woningen energetisch te verbeteren zijn de zwakkere punten in de ramen en kozijnen versterkt. Het hang- en sluitwerk en de rubbers zijn vervangen en de spouw tussen de kozijnen en de muur is geïsoleerd. Daarnaast zijn de dagkanten vervangen, afdichtingsband geplaatst, en compriband aangebracht in de hoeken van de beglazingen. Ook de aanslagrubbers van de kunststof draaiende delen zijn vervangen. Deze technische verbeteringen verhogen de energie-efficiëntie aanzienlijk en verbeteren ook het wooncomfort van de bewoners.’

Uitdagingen in bewonerscommunicatie
Naast de technische werkzaamheden speelde de communicatie met de bewoners een belangrijke rol in het slagen van dit project. ‘Veel bewoners spraken slecht of moeilijk Nederlands, wat de communicatie bemoeilijkte,’ vertelt Jaap. ‘We merkten dat een groot deel van de bewoners alleen Arabisch spreekt. Daarom heb ik brieven in het Nederlands en Arabisch opgehangen in alle portieken, met mijn telefoonnummer erbij. Dit gaf vertrouwen en hierdoor konden we beter bijsturen.’ Om de verwarring verder te verminderen, voerde Jaap nog een speciale actie uit. ‘Ik had op den duur een lijst van 27 adressen waar we niet naar binnen konden. Toen heb ik een persoonlijk briefje bij deze adressen door de deur gedaan met een zakje paaseitjes erbij. Door deze extra inspanning konden we op veel adressen toch de werkzaamheden uitvoeren.’

Samenwerking met Woonin: sleutel tot succes
De samenwerking met Woonin was ook een belangrijk onderdeel voor het afronden van de energetische verbeteringen. ‘We hebben nauw samengewerkt met de corporatie,’ vertelt Jaap. ‘We hebben samen besproken hoe we het project aanpakken, welke acties zij ondernemen en welke acties wij uitvoeren. We hebben onze plannen naast elkaar gelegd om te zien waar er nog ruimte voor verbetering was. Uiteindelijk hebben we het project echt in samenwerking met Woonin uitgevoerd.’

Bewoners tonen hun waardering
‘Het was een interessante en soms moeizame dynamiek bij het maken van afspraken,’ concludeert Jaap. ‘Maar uiteindelijk hebben we het project succesvol afgerond dankzij de samenwerking en onze creatieve oplossingen. Wat echt belangrijk is, is om bewoners te betrekken door uit te leggen hoe onze werkzaamheden bijdragen aan de verbetering van de woonervaring en kostenbesparing. Uiteindelijk waren de bewoners erg tevreden. Een mevrouw belde mij bijvoorbeeld omdat haar keukenvloer glad was geworden door teflonspray. Dat lossen we dan meteen op. De volgende dag belde ze om te zeggen hoe fijn het was dat we het probleem meteen hadden opgepakt. Dit onderstreept het belang van betrokkenheid, aanwezigheid en benaderbaarheid in onze werkwijze.’