Specialist in kozijnreparatie en onderhoud

Conform het protocol ‘Samen veilig doorwerken’ voor de bouw- en technieksector, zet SKK haar werkzaamheden voort.

SKK Coronaprotocol blijft van kracht

Om eventueel besmettingsrisico uit te sluiten zijn er alleen klachtenvrije monteurs aan het werk.
Is er sprake van Coronarisico in het huishouden dan wordt het bezoek afgemeld en een nieuwe afspraak gemaakt. Tijdens het monteursbezoek verwachten wij dat bewoners 1,5 meter afstand houden tot de werkplek. Het volledige Coronaprotocol voor monteurs staat op SKK.NL.

Afspraken van SKK-monteurs tellen niet mee voor gemaximaliseerd bezoekersaantal van 1 gast

Het bezoek van de SKK-monteur(s) is werk gerelateerd en telt niet mee voor het maximaal toegestane bezoekersaantal. Bewoners kunnen op de dag van de SKK-afspraak dus ook een privé-bezoeker ontvangen maar bij voorkeur niet op dezelfde tijd.

Voor werkzaamheden waarbij twee monteurs nodig zijn, werkt SKK met vaste koppels

Ter vermindering van eventuele risico’s hanteren wij een strikt protocol.
Klik hier om dit protocol te lezen.